Logo Cabanes Dosrius a color per el seu 10 aniversari

Avís legal

Conforme al que es preveu a la nova Llei: Reglament General de protección de dades: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el consell del 27 d’abril de 2016 (RGPD), Bosc Natura Grup, S.L. (d’ara endavant, Cabanes Dosrius), garantiran la confidencialitat de les dades personals que els seus clients i usuaris facilitin a través d’aquest web.

Cabanes Dosrius realitza aquest tractament de les dades amb la finalitat d’atendre, gestionar i fidelitzar les peticions de serveis i productes que ofereix a través de www.cabanesdosrius.com, per la qual cosa tractarà de forma automatitzada les dades rebudes, que estan degudament declarades i inscrites al Registre General de l’Agència de Protecció de Dades.

Les dades dels nostres clients són tractades d’acord amb la normativa esmentada, i seran considerades com a actualitzades i vigents mentre els nostres clients no ens en notifiquin cap canvi. Si així ho desitja, en qualsevol moment el nostre client i/o usuari podrà sol·licitar l’accés, cancel·lació, rectificació o eliminació de les dades personals, posant-se en contacte amb Cabanes Dosrius mitjançant un missatge a l’adreça electrònica info@cabanesdosrius.com (amb la ref: Protecció de dades) o bé mitjançant el correu ordinari amb la mateixa referència, adreçat al Servei d’Atenció al Client: c/ costa daurada 8-10, bloque 3, 4º 5ª, 08394 Sant Vicenç de Montalt- Barcelona.

ENLLAÇOS A TERCERS
Cabanes Dosrius no és responsable del contingut o el tractament de dades que puguin realitzar-se a través de pàgines web de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant enllaços, hipervincles o links, des del web www.cabanesdosrius.com.

TITULARITAT DEL WEB
Aquesta pàgina web és titularitat de Bosc Natura Grup, S.L., societat espanyola amb domicili a c/ costa daurada 8-10, bloque 3, 4º 5ª, 08394 Sant Vicenç de Montalt- Barcelona, amb número d’identificació fiscal B65743098 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, T 43045 , F 190, S 8, H B 419276, I/A 1.