Logo Cabanes Dosrius a color per el seu 10 aniversari

Declaració d’Accessibilitat Web

BOSC NATURA GRUP, S.L. s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb l’el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica a http://www.cabanesdosrius.com

SITUACIÓ DE COMPLIMENT

Aquest lloc web està plenament conforme amb el RD 1112/2018.

CONTINGUT NO ACCESSIBLE

Tot el contingut és accessible.

PREPARACIÓ DE LA PRESENT DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

La present declaració va ser preparada l’11 d’octubre de 2023.

El mètode emprat per al desenvolupament de la declaració ha estat una autoavaluació realitza per nosaltres mateixos.

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018)

com, per exemple:

 • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
 • transmetre altres dificultats d’accés al contingut
 • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web

A través del correu info@cabanesdosrius.com, o trucant al telèfon 611 250 720

 

 • Pot presentar:
  una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
 • una sol·licitud d’informació accessible relativa a:
  1. continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que s’estableix per l’article 3, apartat 4
  2. continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la sol·licitud d’informació accessible, s’ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.
Les comunicacions, queixes i sol·licituds d’informació accessible seran rebudes i tractades per BOSC NATURA GRUP, S.L. 

PROCEDIMENT D’APLICACIÓ

En cas de no veure’s ateses les sol·licituds, podrà dirigir una comunicació a info@cabanesdosrius.com, dirigida en atenció a la Direcció de l’organització.